Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

ZACZAROWANE BAŚNIE

Iza Gil z klasy V b i Ania Wnęk z klasy V a zajęły ex aequo  III miejsce w konkursie literackim  pt. "Zaczarowane Baśnie…" zorganizowanym przez Odział dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

JESTEM PRZYJACIELEM HOSPICJUM...

13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową społeczność naszej szkoły brała udział w VI edycji Krośnieńskich Pól Nadziei...

WITAMY W SOLILANDII

9 kwietnia 2014 r. odbył się szkolny etap II Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego "Książka – przyjaciel prawdziwy" pod patronatem Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom".

WIELKANOCNE RYMOWANKI

Dnia 10 kwietnia w Oddziale dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się konkurs recytatorski „Wielkanocne rymowanki”.

WIOSENNY BUKIET

28 marca nastąpiło rozstrzygnięcie zorganizowanego przez naszą szkołę Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów klas I-III "Wiosenny bukiet".

SUKCES MATEUSZA

W Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie 28 lutego br. został rozstrzygnięty Dolnośląski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży pod hasłem "List do ...".

WIOSENNE CZYTANIE

Początek wiosny sprowadził do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej najlepszych lektorów klas IV szkół podstawowych na konkurs pięknego czytania "Czytam, bo lubię - wiosna".

WYNIKI KONKURSU

Do 21 marca trwał organizowany przez naszą szkołę Miedzyszkolny Konkurs dla uczniów klas I-III "Wiosenny bukiet". Wzięło w nim udział 82 uczniów z pięciu krośnieńskich szkół podstawowych...

SKO KONTO DLA UCZNIA

W naszej szkole rozpoczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Pierwsi uczniowie otrzymali książeczki SKO.