Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

NOWY ROK SZKOLNY

Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 odbyła się 1 września w sali teatralnej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie. Program artystyczny z tej okazji przygotowały klasy trzecie.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Uczniowie otrzymali świadectwa i rozpoczęli wakacje.

POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH

23 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas szóstych, w którym uczestniczyli: pani Dyrektor, nauczyciele oraz rodzice szóstoklasistów.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KROSNA

Po raz czternasty zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Krosna – pan Piotr Przytocki po raz czternasty wręczył nagrody uczniom krośnieńskich szkół, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach naukowych, artystycznych i sportowych.

WF Z KLASĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE

W programie uczestniczyliśmy po raz trzeci.

SUKCES W KONKURSIE "MŁODY ANGLISTA"

6 czerwca 2016 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”. 

"TWARZ NASZEJ ZIEMI - PRZYRODA, KULTURA, LUDZIE"

19 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wiśniowej rozstrzygnięty został VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Twarz naszej ziemi – przyroda, kultura ludzie”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty i Wójt Gminy Wiśniowa. Patronat medialny sprawuje TVP Rzeszów.

KROŚNIEŃSKI MISTRZ ORTOGRAFII PO RAZ PIĄTY!

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej rekordowa liczba osób - blisko 170 - z Krosna i powiatu krośnieńskiego zmierzyło się z dyktandem, walcząc o tytuł Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2016.

IX KROŚNIEŃSKI KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 2 czerwca 2016 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie miała miejsce Gala Matematyki czyli podsumowanie IX Krośnieńskiego Konkursu Matematycznego, przeprowadzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna.

WYCIECZKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę 1 czerwca 2016 roku uczniowie najbardziej zaangażowani w działalność Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI wraz ze swoimi opiekunami pojechali na wycieczkę do Rzeszowa. Była to nagroda za wzorowa pracę w SU, organizowanie życia kulturalnego w szkole oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl