Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej stanowi szczególną okazję do wyrażenia podziękowań i życzeń wszystkim pracownikom oświaty.

PASOWANIE NA UCZNIA

3 października 2014 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie miało miejsce "Pasowanie na Ucznia". W czasie uroczystości uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w pierwszych tygodniach nauki w szkole.

WYBORY SAMORZĄDZIKU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 3 października 2014 r. uczniowie klas I-III wybierali swoich przedstawicieli do Samorządziku Uczniowskiego.

KONCERT DLA AMELKI

W sobotę 4 października o godzinie 19.00

w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbędzie się

Koncert

na który zaprasza Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko.

Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na zakup nowego wózka dla Amelki z klasy III a.

Pomóżmy Amelce spełnić Jej marzenie!

KONCERT GOŚCI Z UKRAINY

25 września gościliśmy w naszej szkole zespół taneczny "Słoneczko" i zespół wokalno-instrumentalny "Zbrucz" z Tarnopola na Ukrainie.

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 23 września 2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wśród uczniów klas IV – VI  oraz grona pedagogicznego zostali wybrani:

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

1 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015.

Pani dyrektor Teresa Janusz powitała serdecznie rodziców, nauczycieli i uczniów, szczególnie najmłodszych - rozpoczynających edukację oraz tych, którzy dotychczas uczyli się w innych szkołach. Wszystkim życzyła powodzenia i wytrwałości w realizowaniu wyznaczonych celów.

LETNIE PLAŻOWANIE

W niedzielę 29 czerwca Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki otworzył "Letnie Plażowanie 2014" na rynku w Krośnie. Dwie drużyny z czwartych i piątych klas naszej szkoły, pod opieką wychowawców uczestniczyły w grze szachowej "Skoczek".

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Uczniowie otrzymali świadectwa i rozpoczęli wakacje.

PO RAZ OSTATNI BYLI UCZESTNIKAMI SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI

"Odlatujemy jak ptaki,
ale będziemy tutaj wracać myślami"

26 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy szóstej. O godzinie 17:00 w sali teatralnej zgromadzili się zaproszeni goście: dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice szóstoklasistów.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl