Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

KONKURS PLASTYCZNY "JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE"

W marcu w klasach II i III odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem bezpieczny w Internecie”. Napłynęło wiele ciekawych prac konkursowych. Jury wyróżniło 25 prac, które wyeksponowano na szkolnej gazetce.

OLGA - KROŚNIEŃSKIM WICEMISTRZEM ORTOGRAFII!

Wielki finał I Krośnieńskiego Dyktanda PWSZ odbył się 19 marca w auli PWSZ w Krośnie. Poprzedziły go eliminacje szkolne, w których, wzięło udział ok. 40 szkół i ponad 650 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

WIELKANOC

31 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość poprzedzająca Święta Wielkiej Nocy. Uczniowie klasy I a i I b przygotowali program artystyczny przybliżający wszystkim zwyczaje i tradycje związane z okresem Świąt Wielkanocnych.

„BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA - TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA”

W dniu 30 marca 2015 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie odbyło się zakończenie finału powiatowych eliminacji miasta Krosna, XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA – TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA”.

WIELKANOCNE TRADYCJE POGRANICZA

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zorganizowało X Konkurs Plastyczny – Palma, Pisanka, Wieniec, Ozdoba Świąteczna. W tym roku wpłynęło ponad 300 prac w czterech grupach i pięciu kategoriach wiekowych.

WIOSENNE WITRAŻE

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI zatytułowany „Wiosenne witraże”.

PROMOCJA ZDROWIA w naszej szkole – konkurs wojewódzki „Rodzino Trzymaj Formę”

Od kilku lat współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie. Wdrażamy kolejny etap programu „Trzymaj Formę”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego ukształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci przez promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Współrealizatorami programu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Żywności i Żywienia.

"CZYTAM, BO LUBIĘ"

24 marca 2015 r. w Oddziale dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się konkurs pięknego czytania „Czytam, bo lubię - Wiosna” dla uczniów klas IV krośnieńskich szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Boruta, Jakub Chrobak, Michał Ginalski, Weronika Niemiec, Laura Zep oraz Kacper Zajdel.

"WIOSENNY BUKIET"

20 marca zaprosiliśmy do naszej szkoły laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III "Wiosenny bukiet".

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl