Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

KONKURS LITERACKI

Szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w programie Aktywna Edukacja. Jednym z jego zadań programowych jest: „Bezpieczeństwo i ochrona danych w Sieci”. Realizując to zadanie nauczyciele języka polskiego mgr Anna Gazda oraz mgr Małgorzata Matelowska zorganizowały konkurs na opracowanie artykułu dotyczącego bezpieczeństwa internetowego i zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas V i VI.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza

W pierwszym tygodniu ferii 2 lutego 2015 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR odbył się V Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza. Organizatorami turnieju byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie i Parafie Dekanatu Krosno.

SUKCES NASZEGO KARATEKI

31 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbył się międzynarodowy turniej karate shinkyokushin Carpathia Cup zorganizowany przez Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM. W zawodach wzięło udział niemal 400 zawodników z 8 krajów - Polski, Austrii, Białorusi, Litwy, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier.

KONKURS KORCZAKOWSKI

REGULAMIN

I EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KORCZAKOWSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

"JANUSZ KORCZAK - PRZYJACIELEM WSZYSTKICH DZIECI"

2014/2015

  

1. Konkurs organizowany pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie przeznaczony jest dla uczniów korczakowskich szkół podstawowych.

2. Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Janusza Korczaka
w Krośnie
ul. Kletówki 1,
38-400 Krosno
tel. /13/ 43-209-15

W I edycji konkursu „Janusz Korczak – przyjaciel wszystkich dzieci” ogólnym celem jest opracowanie prezentacji multimedialnej poświęconej życiu i twórczości literackiej dla dzieci Janusza Korczaka.

HERBATKA Z BABCIĄ I DZIADKIEM

„Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie też,
bo bez nich jest świat markotny, o czym dobrze wiesz.
Dlatego szanujmy, kochajmy ich i z serca życzenia składajmy, by
w radości i zdrowiu płynął im czas i byli podporą w smutku dla nas.”

20 stycznia 2015 roku świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość przygotowały klasy czwarte i piąte wraz z wychowawczyniami. W sali teatralnej zebrały się wnuczęta naszej szkoły, by wierszem i piosenką dać dowód swej miłości wszystkim babciom i dziadkom.

GÓRA GROSZA – EDYCJA 2014

Od 24 listopada do 5 grudnia 2014 r. w naszej szkole uczniowie klas I-VI przeprowadzili zbiórkę monet groszowych w ramach akcji "Góra Grosza".

"BÓG SIĘ RODZI!"

19 grudnia w naszej szkole odbyły się tradycyjne Jasełka przygotowane przez uczniów klas Va i Vb pod kierunkiem wychowawczyń.

Widowisko to miało na celu odciągnąć nas od zakupowego szału, zabiegania oraz gorączki przedświątecznych przygotowań i przypomnieć o prawdziwej istocie Świąt Bożego Narodzenia.

"WIERSZE SPOD CHOINKI"

18 grudnia 2014 roku odbył się konkurs recytatorski dla klas pierwszych organizowany przez Oddział dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej pt. "Wiersze spod choinki".

AKTYWNA EDUKACJA

Nasza szkoła od września 2014 roku aż do końca maja 2015 roku będzie realizować program Aktywna Edukacja.
Realizację programu nadzoruje pani Dyrektor mgr Teresa Janusz.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl