Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

OGŁOSZENIA

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/16

dla klas VI – czwartek 23 czerwca 2016, godz. 17.00

dla klas III-V – piątek 24 czerwca 2016, godz. 8.30

dla klas I-II – piątek 24 czerwca 2016, godz. 10.00

  

Msza św. na zakończenie  roku szkolnego – czwartek 23 czerwca 2016, godz. 9.00 (kościół farny)

WF Z KLASĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KROŚNIE

W programie uczestniczyliśmy po raz trzeci.

SUKCES W KONKURSIE "MŁODY ANGLISTA"

6 czerwca 2016 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Alternatywna Olimpiada „Młody Anglista”. 

"TWARZ NASZEJ ZIEMI - PRZYRODA, KULTURA, LUDZIE"

19 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wiśniowej rozstrzygnięty został VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Twarz naszej ziemi – przyroda, kultura ludzie”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty i Wójt Gminy Wiśniowa. Patronat medialny sprawuje TVP Rzeszów.

KROŚNIEŃSKI MISTRZ ORTOGRAFII PO RAZ PIĄTY!

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej rekordowa liczba osób - blisko 170 - z Krosna i powiatu krośnieńskiego zmierzyło się z dyktandem, walcząc o tytuł Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2016.

IX KROŚNIEŃSKI KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 2 czerwca 2016 r. w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie miała miejsce Gala Matematyki czyli podsumowanie IX Krośnieńskiego Konkursu Matematycznego, przeprowadzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna.

WYCIECZKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę 1 czerwca 2016 roku uczniowie najbardziej zaangażowani w działalność Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI wraz ze swoimi opiekunami pojechali na wycieczkę do Rzeszowa. Była to nagroda za wzorowa pracę w SU, organizowanie życia kulturalnego w szkole oraz aktywny udział w akcjach charytatywnych.

KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ

W I Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Polskiej „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna...

VIII KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM"

W VIII Konkursie Plastycznym "Bezpieczni w ruchu drogowym” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie praca naszego ucznia z klasy IVa Wiktora Lorensa  zdobyła II miejsce.

TURNIEJ CZYTELNICZY

11 maja br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbył się turniej czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl