Witamy na naszej stronie

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową:
  • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
  • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjach
  • rozwijającą dociekliwość poznawczą uczniów ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
  • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność
  • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjający efektywnej pracy uczniów i nauczycieli
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego
  • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z rodzicami.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną i twórczą.

 

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola Miejskiego Nr 4,
które wchodzi w skład naszego Zespołu Szkół.

  

Aktualności i wydarzenia

AKTYWNA EDUKACJA

Nasza szkoła od września 2014 roku aż do końca maja 2015 roku będzie realizować program Aktywna Edukacja.
Realizację programu nadzoruje pani Dyrektor mgr Teresa Janusz.

ZWYCIĘSTWO MAĆKA

Dnia 4 grudnia 2014 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XIV Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla uczniów szkół podstawowych. Wśród uczniów biorących udział w konkursie byli nasi uczniowie: Maciej Guzik, Izabela Stasik, Beata Drzyzga, Maciej Sanocki.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Dnia 4 grudnia uczniów klas I-III odwiedził wyczekiwany gość - Mikołaj. Spotkanie z Mikołajem dostarczyło dzieciom wiele radości i emocji.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

W bieżącym roku nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w realizacji programu profilaktycznego pod patronatem Zarządu Okręgowego PCK w Krośnie pod hasłem "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnień młodych ludzi od nowych technologii (komputer, internet, telewizja)". Program skierowany był do uczniów klas czwartych i piątych. Jego realizacja przebiegała etapami.

"BEZ PIĄTEJ KLEPKI"

Dnia 24 listopada uczniowie z klasy Ia i Ib brali udział w corocznym Dziecięcym Konkursie Recytatorskim "Bez piątej klepki" organizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. Kisielewskiego 2 w Krośnie.

MISIOWY DZIEŃ

25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, w setną rocznicę powstania tej maskotki.

OGŁOSZENIE

Samorząd Uczniowski zachęca uczniów do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”, na rzecz podopiecznego Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – 17-letniego Kamila Dominiaka, który od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Kamil jest bardzo pogodny i otwarty pomimo swojej choroby. Każdego dnia stawia czoło nowym wyzwaniom, dlatego oprócz systematycznej rehabilitacji potrzebuje zakupu sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchu gałek ocznych tj. „PCEey GO”. Koszt „PCEey GO” – około 22 000 zł przewyższa możliwości finansowe rodziny Kamila, dlatego od Waszej dobroci i ofiarności zależeć będzie jego edukacja.

Uczniowie pracujący w Samorządzie Uczniowskim klas IV – VI, pod opieką pani Magdaleny Buczyńskiej, pani Joanny Mazur oraz pana Janusza Stryczniewicza, we wtorek 25 listopada będą rozprowadzać cegiełki na ten szczytny cel w cenie 1 zł. Akcja będzie prowadzona w czasie przerw na holu przy sekretariacie.

Liczymy na Wasze zaangażowanie i z góry dziękujemy za okazane serce...

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA
łączy biednych i bogatych.

Społeczność naszej szkoły pragnie wziąć udział w ogólnopolskim projekcie SZLACHETNA PACZKA.

Chcemy sprawić, by ubogie rodziny z Krosna i okolic miały radosne Święta.

BRAWO KAMILA!

Uczennica kl. VB - Kamila Sowa zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt. "Jeszcze nie zginęła…", którego organizatorem była Krośnieńska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

12 listopada 2014 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod Patronatem Prezydenta Miasta Krosna.

 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl